ทรัพย์สินรอการขาย

wdt_ID ลำดับ ประเภท เนื้อที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
1 1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 14 ไร่ 1 งาน 27 ตร.วา ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 10,000,000
ลำดับ ประเภท เนื้อที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
wdt_ID ลำดับ ประเภท เนื้อที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
1 1 อาคารสินสาธรทาวน์เวอร์ 255.26 ตร.เมตร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพ 15,000,000
2 2 อาคารแกรนด์ สิริธารา คอนโดมิเนียม 86.16 ตร.ม. ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3,300,000
3 3 อาคารแกรนด์ สิริธารา คอนโดมิเนียม 120.16 ตร.ม. ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 4,500,000
4 4 อาคารแกรนด์ สิริธารา คอนโดมิเนียม 175.34 ตร.ม. ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 7,200,000
5 5 อาคารแกรนด์ สิริธารา คอนโดมิเนียม 585.20 ตร.ม. ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 15,000,000
ลำดับ ประเภท เนื้อที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
wdt_ID ลำดับ ประเภท เนื้อที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
1 1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1 ไร่ 0 งาน 90 ตร.วา แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 38,000,000
2 2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 0 ไร่ 2 งาน 54 ตร.วา ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม 4,500,000
ลำดับ ประเภท เนื้อที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
wdt_ID ลำดับ ประเภท เนื้อที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
1 1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 27 ไร่ 2 งาน 35 ตร.วา ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 40,000,000
2 2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 27 ไร่ 1 งาน 16 ตร.วา ต.แม่กก อ.แม่สอด จ.ตาก 45,000,000
3 3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 5 ไร่ 0 งาน 64 ตร.วา ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม 40,000,000
ลำดับ ประเภท เนื้อที่ ตำแหน่ง ราคาขาย