ทรัพย์สินรอการขาย

wdt_IDลำดับประเภทเนื้อที่ตำแหน่งราคาขาย
11ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง14 ไร่ 1 งาน 27 ตร.วาต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน10,000,000
ลำดับประเภทเนื้อที่ตำแหน่งราคาขาย
wdt_IDลำดับประเภทเนื้อที่ตำแหน่งราคาขาย
11อาคารสินสาธรทาวน์เวอร์255.26 ตร.เมตรแขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพ15,000,000
22อาคารแกรนด์ สิริธารา คอนโดมิเนียม86.16 ตร.ม.ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่3,300,000
33อาคารแกรนด์ สิริธารา คอนโดมิเนียม120.16 ตร.ม.ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่4,500,000
44อาคารแกรนด์ สิริธารา คอนโดมิเนียม175.34 ตร.ม.ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่7,200,000
55อาคารแกรนด์ สิริธารา คอนโดมิเนียม585.20 ตร.ม.ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่15,000,000
ลำดับประเภทเนื้อที่ตำแหน่งราคาขาย
wdt_IDลำดับประเภทเนื้อที่ตำแหน่งราคาขาย
11ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง1 ไร่ 0 งาน 90 ตร.วาแขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ38,000,000
22ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง0 ไร่ 2 งาน 54 ตร.วาต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม4,500,000
ลำดับประเภทเนื้อที่ตำแหน่งราคาขาย
wdt_IDลำดับประเภทเนื้อที่ตำแหน่งราคาขาย
11ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง27 ไร่ 2 งาน 35 ตร.วาต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์40,000,000
22ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง27 ไร่ 1 งาน 16 ตร.วาต.แม่กก อ.แม่สอด จ.ตาก45,000,000
33ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง5 ไร่ 0 งาน 64 ตร.วาต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม40,000,000
ลำดับประเภทเนื้อที่ตำแหน่งราคาขาย