สินเชื่อจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน คอนโด

สินเชื่อจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน คอนโด

จุดเด่นของสินเชื่อ ขายฝากบ้าน ที่ดิน คอนโด

สินเชื่อที่ผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โฉนดทั้งที่ปลอดภาระหนี้แล้วหรือยังอยู่ระหว่างผ่อนชำระ ลูกค้าสามารถนำ สำนักงาน บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ก็สามารถนำหลักทรัพย์ดังกล่าว มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ โดยลูกค้าอาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือประกอบธุรกิจก็ได้

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ

กรณีจดจำนอง

กรณีขายฝาก