สินเชื่อรับซื้อลูกหนี้การค้า

[]
1 Step 1

สินเชื่อรับซื้อลูกหนี้้การค้า คือ สินเชื่อที่ผู้ประกอบธุรกิจนำลูกหนี้การค้าของผู้ขอสินเชื่อมาขายให้กับบริษัทเพื่อรับเงินไปล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น ลูกค้าส่งสินค้า หรือบริการให้กับคู่ค้า และต้องรอเครดิต 30-90 วัน ลูกค้าสามารถนำลูกหนี้การค้าดังกล่าวมาขายให้กับบริษัทได้

ชื่อนิติบุคคล
เลขทะเบียนนิติบุคคล
วันที่จดทะเบียน
date_range
ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ
กรรมการของบริษัท
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
ชื่อผู้ประสานงาน
เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน
ช่วงเวลาที่ให้ติดต่อกลับ
date_range
เวลา
access_time
รายละเอียด
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right