สินเชื่อส่วนบุคคล

จุดเด่นของสินเชื่อส่วนบุคคล

  • สินเชื่อบุคคล ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับบุคคลทั่วไป
  • อนุมัติง่ายทราบผลเบื้องต้นภายใน 2 วัน
  • วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 20,000 บาท วงเงินอนุมัติ 50,000 บาทและอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี
  • เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติ บริษัทจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ต้องใช้โฉนดที่ดินในการค้ำประกัน
  • บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20-64 ปี ( จำกัดเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย)
  • บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน 6,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ที่แสดงสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนได้)
  • อายุการทำงานปัจจุบัน พนักงานรายเดือน อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป, พนักงานรายวัน / สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
  • มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
  • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

** หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด