สินเชื่อจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน คอนโด

จุดเด่นของสินเชื่อ ขายฝากบ้าน ที่ดิน คอนโด

สินเชื่อที่ผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โฉนดทั้งที่ปลอดภาระหนี้แล้วหรือยังอยู่ระหว่างผ่อนชำระ ลูกค้าสามารถนำ สำนักงาน บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ก็สามารถนำหลักทรัพย์ดังกล่าว มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ โดยลูกค้าอาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือประกอบธุรกิจก็ได้

  • ให้วงเงินกู้สูงตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
  • อนุมัติง่ายทราบผลเบื้องต้นภายใน 2 วัน
  • อายุเกิน 60 ปี ผู้กู้ก็สามารถทำเรื่องกู้กับบริษัทฯ ได้
  • ไม่กำหนดอาชีพ ประกอบอาชีพใดๆ ก็สามารถกู้ได้
  • ติดปัญหาเรื่องเครดิตบูโร หรือทำเรื่องกู้ที่ธนาคารไม่ผ่าน ก็กู้ได้
  • ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 120 เดือน
  • กรณีเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ไม่จำกัดว่าธุรกิจจะต้องเปิดมาเป็นเวลากี่ปี
ประเมินวงเงินสินเชื่อออนไลน์

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

  • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุใน 1 เดือน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  • โฉนด ด้านหน้าและด้านหลัง
  • รูปถ่ายหลักทรัพย์

** หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ติดต่อสอบถาม